U-ETDS Kargo ve Dağıtım Nedir ?

U-ETDS Hakkında

A. KARGO İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde;

 • 1. Kargonun gönderici bilgilerini;
  • a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  • b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  • c) Ad, Soyad / Unvan,
  • d) Adres,
 • 2. Kargonun alıcı bilgilerini;
  • a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  • b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  • c) Ad, Soyad / Unvan,
  • d) Adres,
 • 3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
  • a) Taşıma İrsaliye No,
  • b) Taşıma İrsaliye Tarihi,
  • c) Taşıma Tarihi,
  • d) Plaka,
 • 4. Diğer kargonun bilgileri;
  • a) Taşınan kargonun cinsi ve ağırlığı

  Kargonun kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

B. DAĞITIM İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde;

 • 1. Gönderinin gönderici bilgilerini;
  • a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  • b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  • c) Ad, Soyad / Unvan,
  • d) Adres,
 • 2. Gönderinin alıcı bilgilerini;
  • e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
  • f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  • g) Ad, Soyad / Unvan,
  • h) Adres,
 • 3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
  • i) Taşıma İrsaliye No,
  • j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
  • k) Taşıma Tarihi,
  • l) Plaka,
 • 4. Diğer Gönderi bilgileri;

 • Gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Mevzuat Dökümanı Zorumluluk Dağıtım Yazısı