A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

UETDS İle İlgili Herşey

A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2 Yetki Belgesi (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) A2 Yetki Belgesi ile İlgili Tüm Detaylar A2 Belgesi Alma Şartları

A2 Belgesi Alma Şartları sayfanın aşağısında belirtilmiştir.

Yetki Belgesine Taşıt İlavesi/Düşümü

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri , sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler 5 uyarı cezası (300 TL) uygulanır

A2 Yetki Belgesi Alma Şartları

A2 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

A2 Yetki Belgesi, otomobille uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

A2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

22749 TL

A2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

3412.35 TL (A2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; A2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

A2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

En az 5 otomobil

A2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Kiralık araç çalıştıramaz.

A2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

40.000 TL

A2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

8 yaş

A2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

A2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

A2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili İl Trafik Komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.

A2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

A2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

A2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

A2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

Kara sınır kapısı bulunan illerimizde faaliyette bulunmak üzere A2 yetki belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar, Bakanlık evrak kayıt tarihi ve sırası esas alınarak değerlendirilir. Bu bend kapsamında ilk defa A2 yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi müracaat tarihleri itibariyle, yetki belgesini kullanabilecekleri sınır kapısının bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıl süreyle faal vergi kayıtlarının bulunması ve bu yetki belgesi kapsamındaki taşımacılık faaliyetine aynı ilde devam etmeleri şarttır. Ayrıca, her bir kara sınır kapısı için düzenlenecek yetki belgesi sayısı 12’den fazla olamaz A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusu şartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

A2 Yetki Belgesi Kapsamı

Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

A2 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’den, diğer yerlerde ise ilgili İl Trafik Komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.

A2 Yetki Belgesi ile ilgili diğer Açıklamalar

Belgeye en fazla 10 otomobil kaydedilir.