B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

UETDS İle İlgili Herşey

B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2 Yetki Belgesi (Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) B2 Yetki Belgesi ile İlgili Tüm Detaylar B2 Belgesi Alma Şartları

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri , sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler 5 uyarı cezası (300 TL) uygulanır

B2 Yetki Belgesi Alma Şartları

B2 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

B2 Yetki Belgesi, otobüsle uluslararası ve Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

B2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

180000 TL

B2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

27000 TL (B2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; B2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

B2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

En az 90 koltuk kapasitesi

B2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Özmal araç sayısının yarısı kadar araç kiralanabilir.

B2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

50.000 TL

B2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Asgari kapasite ilk başvuru ve faaliyet süresince10 yaşından büyük olamaz,

B2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

ODY1 belgeli en az 1 yönetici

B2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

B2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

B2 Yetki Belgesi Kapsamı

Otobüsle Uluslararası ve yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

B2 Yetki Belgesi ile ilgili diğer Açıklamalar

Yok

B2 Yetki Belgesi için Gerekli Evraklar