D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

UETDS İle İlgili Herşey

D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4 Yetki Belgesi (Otobüsle 100 km. Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı) D4 Yetki Belgesi ile İlgili Tüm Detaylar D4 Belgesi Alma Şartları

D4 Yetki Belgesi Alma Şartları

D4 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

D4 Yetki Belgesi, otobüsle 100 km. mesafeye kadar şehirlerarası ve iliçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D4 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

6066 TL

D4 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

909.9 TL (D4 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; D4 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

D4 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

En az 1 otobüs , en fazla 10 otobüs kaydedilir.

D4 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

5000 TL

D4 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

En fazla 10 yaş

D4 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

D4 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

D4 Yetki Belgesi Kapsamı

T Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarının (bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili büyükşehir belediyesi/belediyeleri UKOME’lerinden) Bakanlığa sunulması ve Bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi şarttır.

D4 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenemez. Düzenlenmiş olan yetki belgelerinde geçerli bir hattının bulunması şarttır. Bu bend kapsamında adlarına D4 yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler, merkezi adresini, faaliyette bulundukları ilin dışındaki bir ile taşıyamazlar.

D4 Yetki Belgesi ile ilgili diğer Açıklamalar

Sadece 1 adet otobüsle D4 yetki belgesi alacak olan gerçek kişiler için yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır.