Dikkat! U ETDS SiSTEMİ 1 OCAK’TA BAŞLIYOR

UETDS İle İlgili Herşey

Dikkat! U ETDS SiSTEMİ 1 OCAK’TA BAŞLIYOR

YÜK TAŞIMACILIK YAPAN FİRMALAR U-ETDS SİSTEMİNE TAŞINAN YÜKLERİN BİLDİRME ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2021 TARİHİNDE BAŞLAYACAK. BU ZORUNLULUĞA UYMAYAN FİRMALARA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

10 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin; taşımasını üstlendikleri eşyalar için  gerekli bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek” hükmüne uyma zorunluluğu 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. 

U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR?
U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren; Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2) ve Terminal işletmecilerini (T1 ve T2) kapsıyor.


NE TÜR VERİLER GÖNDERİLECEK?
C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini U-ETDS sitemine girmek zorunda.

CEZALARA DİKKAT!
U-ETDS sistemine veri göndermeyen belge sahiplerine uyarma cezası verilecek. Sisteme yanlış bilgi girene 5, hiçbir bilgi girmeyen belge sahiplerine ise 10 uyarma cezası verilecek.

Uyarmaların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için her uyarmaya karşılık gelen parayı yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılacak. Bu 90 günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmayacak. Söz konusu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

“1 OCAK 2021’DEN İTİBAREN DENETİMLERDE TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK”
U-ETDS sisteminin 01.01.2021 tarihine uzatıldığı an olan 10.01.2020 tarihinden itibaren firmalar aranarak sistemlerinin 01.01.2021 tarihinde hatasız bir şekilde hazır olması gerektiği ve bunun sağlanması için firmaların şimdiden hazırlığa başlamaları gerektiği bildirildi.


“UETDS İŞLEMLERİ ÇOK KOLAY”
E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yapılan U-ETDS sisteminde raporlama ve kayıt bölümü olmadığından (sadece 10 raporlama görülebiliyor). Verilerin  yani Araçlarınızı, göndereni, müşteriyi, şoförü her sefer başına tekrar girmemelisiniz ve program sayesinde bir işleyiş zorluğu ve zaman kaybı olacaktır. Lojistik sektörünün herhangi bir sorun yaşamaması için U-ETDS sistemiyle tam uyumlu olarak çalışan programımız demo olarak test edebileceksiniz.

“Sistemlerimiz öncelikle tamamen kolay. Sadece gerekli olan personel ve plaka bilgilerinizi girdikten sonra sefer iletimini kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Sistemden  EXCEL fortmatlarında düzenli olarak istediğiniz tarih aralıklarında rapor alabilirsiniz. İşlemi yaptığınız an sistem otomatik olarak E-Devlet üzerinden bilgiyi gönderir ve oradan gelen referans numarasını sisteme kayıt eder. Bu şekilde hem sefer hem yüklerinizi sistemlerimizde ve aynı zamanda bakanlık sunucularında saklanaır İstediğiniz zaman bu bilgilere ulaşabilirsiniz ve veri kaybı yaşamazsınız. Günde 100 den fazla sefer giriyorum derseniz de sizler için hazırladığımız excel formatına uygun bilgileriniz  girer gün sonunda toplu bir şekilde sisteme yükleyebilirsiniz. Plakaların muayene kontrollerini de sistemlerimiz tarafında takip edilip sizlere muayene tarihinde 30 gün önce sms ile bilgilendirmektedir.