M2 Belgesi Yurtiçi ve/veya Uluslararası Kargo İşletmeciliği

UETDS İle İlgili Herşey

M2 Belgesi Yurtiçi ve/veya Uluslararası Kargo İşletmeciliği

M2 Yetki Belgesi (Yurtiçi ve/veya Uluslararası Kargo İşletmeciliği) M2 Yetki Belgesi ile İlgili Tüm Detaylar M2 Belgesi Alma Şartları

M2 Yetki Belgesi Alma Şartları

M2 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

M2 Yetki Belgesi, yurtiçi ve/veya uluslararası kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

M2 Yetki Belgesi Fiyatı (ücreti)

297872 TL

M2 Yetki Belgesi Yenileme Fiyatı (ücreti)

44680.8 TL (M2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti; M2 Yetki Belgesi Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

M2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı

30 araç

M2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, yurtiçi taşımalarında kullanmak üzere özmal taşıt sayısının 5 katı, uluslararası taşımalarında kullanmak üzerede 2 özmal taşıtına karşılık 1 adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt sayısı özmal taşıt sayısının 5 katını geçemez.

M2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

250.000 TL

M2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı

Asgari kapasiteyi oluşturan taşıtlar ilk müracaat ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

M2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Merkez) Şartı

400 m²

M2 Yetki Belgesi Alan / Depo (Şube) Şartı

20 m², 7 çoğrafi bölgede 3 ilde

M2 Yetki Belgesi İzin Durumu Şartı

Yok

M2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

M2 Yetki Belgesi Dağıtım Elemanı Şartı

Yok

M2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

Yok

M2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

Bu belgeyi alacaklar 7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde örgütlenmelidirler.

M2 Yetki Belgesi Kapsamı

Yurtiçi ve/veya Uluslararası Kargo İşletmeciliği

M2 Yetki Belgesi ile ilgili Kurallar

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

M2 Yetki Belgesi ile ilgili diğer Açıklamalar

Asgari kapasite hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz