UETDS Kanun ve Yönetmeliği

UETDS İle İlgili Herşey

UETDS Kanun ve Yönetmeliği

UETDS Sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği içerisinde taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların eşya, kargo taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hareketlerinin gerçek zamanlı takibi ve denetiminin yapılması imkânını sağ

UETDS Sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği içerisinde taşımacılık faaliyeti gösteren firmaların eşya, kargo taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hareketlerinin gerçek zamanlı takibi ve denetiminin yapılması imkânını sağlayan sistemdir.

İlk olarak 8 Ocak 2018 tarihinde 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) geçilmiştir.

 

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 – (1)

Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetleri için mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık ilkelerine uygun olarak pazara giriş şartları ile bu faaliyetlerde bulunanların, gönderenlerin, yolcuların, çalışanların haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini tespit etmek; taşımacılık faaliyetlerinde istihdam edilenler ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerinin niteliklerini belirlemek; karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin devamına buradan ulaşabilirsiniz: