u-etds sistemi ertelendi mi ve Uzatıldı mı

UETDS İle İlgili Herşey

u-etds sistemi ertelendi mi ve Uzatıldı mı

Bilindiği üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına, C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, KTY'de öngörülen Ulaştırma

U-ETDS Sistemine Veri Girişi Zorunluluğu 1.1.2024 Tarihine Ertelendi 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği. 31.12.2021 tarihli ve 31706 (6.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile; C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için Bakanlığın U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim) Sistemine veri girişi zorunluğu 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan tüm değişikliklerin yer aldığı Resmi Gazete linki ve sektör ile ilgili konuları içeren karşılaştırma tablosu haberin eklerinde yer almaktadır.